THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng theo Quyết định 33/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 06/01/2022 | 09:57  | cms-view-count: 2145

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

Hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Hộ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (theo chuẩn nghèo mới) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt công nhận, phải dừng hoạt động kinh doanh sản xuất.

Người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phải dừng hoạt động kinh doanh sản xuất không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 1.500.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn, 2.000.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị (Thời gian để tính mức thu nhập: Trong tháng bị dừng hoạt động, tính trong vòng 30 ngày kể từ ngày đầu tiên bị dừng hoạt động kinh doanh sản xuất) và làm một trong các công việc sau:

  - Người bán quà vặt là người bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có địa điểm cố định;

  - Người buôn chuyến là người mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;

  - Người kinh doanh lưu động là người kinh doanh, mua bán không có địa điểm cố định;

   - Người kinh doanh thời vụ là người kinh doanh, buôn bán theo thời vụ;

 - Người làm dịch vụ có hoặc không có địa điểm cố định: Đánh giày; may (sửa, gia công) quần áo; chữa khóa; sửa đồng hồ; trông giữ xe; rửa xe; vẽ tranh; chụp ảnh.

 Nguyên tắc hỗ trợ

- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh sản xuất trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc phải áp dụng biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động theo Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp chính sách; công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; trong cùng một hộ có nhiều người tham gia hoạt động kinh doanh sản xuất thì chỉ được hỗ trợ theo hộ.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần với mức 3.000.000 đồng/hộ hoặc người.

Không áp dụng đối với những trường hợp (đối tượng) đã được quy định tại Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (viết tắt là Quyết định số 1261/QĐ-UBND).

Trường hợp người trong hộ đã được hưởng hoặc đã được phê duyệt danh sách hỗ trợ theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND thì hộ đó không được hưởng chính sách theo Quyết định này.

Xem chi tiết trình tự và thủ tục thực hiện tại đây.

Huy Hoàng