THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021
cms-publish-date 14/01/2022 | 08:11  | cms-view-count: 1646

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021

Theo đó, có 319 thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021 Khối cơ quan nhà nước và 53 thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021 Khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Xem chi tiết tại đây

H.M