THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ bị mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 16/11/2022 | 10:42  | cms-view-count: 4986

Thực hiện kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch số 654/KH-BQLQĐƠĐN về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

   

 

Thảo Diệp