THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chương trình hoạt động Hội nghị quốc tế về hang động, núi lửa lần thứ 20 năm 2022 tại Đắk Nông
cms-publish-date 21/11/2022 | 03:26  | cms-view-count: 3667

Từ ngày 22 - 26/11/2022, tỉnh Đắk Nông đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa (ISV) lần thứ 20, với chủ đề: "Bảo tồn và phát triển bền vững các núi lửa và hang động núi lửa". Chương trình gồm các hoạt động sau:

Chương trình tổng thể

P.V