Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát triển công nghiệp chế biến nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên”
cms-publish-date 04/12/2018 | 08:22  | cms-view-count: 11698

Trong khuôn khổ Chương trình Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 2 năm 2018, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông (2004 - 2019). Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Phát triển công nghiệp chế biến nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên".

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu giữa các nhà khoa học - nhà quản lý - doanh nghiệp - hộ sản xuất về phát triển ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Nông, cùng chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực này; nhận diện những vướng mắc, hạn chế sự phát triển ngành công nghiệp chế biến, làm giảm giá trị gia tăng của các sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng; xây dựng cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.

Thành phần tham dự gồm: Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và các huyện/thành phố vùng Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành; các nhà khoa học đến từ các Viện nghiên cứu, Học viện, Trường Đại học trên cả nước; đại diện báo chí; các doanh nghiệp và hộ sản xuất tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quy mô hội thảo, dự kiến khoảng 150 đến 180 đại biểu.

Thời gian: vào lúc 8 giờ, ngày 11/12/2018.

Địa điểm: Hội trường 200 chỗ, Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, số 01 đường Lê Lợi, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

H.M