Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
cms-publish-date 06/12/2018 | 02:08  | cms-view-count: 12381

Ngày 6/12, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tại 35 điểm cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc.

Tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Đắk Nông, tham dự hội nghị có Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh khóa IV; chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, công đoàn ngành; chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh; chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Đắk Nông

Hội nghị đã quán triệt 5 chuyên đề chính: Tư duy mới và vấn đề lớn từ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và vảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới; Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn Việt Nam; Đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân, viên chức, lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

Theo Đắk Nông Online