Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
cms-publish-date 14/12/2018 | 10:19  | cms-view-count: 8511

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân" với các tỉnh, thành trong cả nước. Hội nghị do đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Nông có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hà Trung Ký - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh...  Ngoài ra, Hội nghị cũng được trực tuyến tới 7 điểm cầu các huyện trong toàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Nông

Tại hội nghị, các đại biểu đã được PGS. TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt ý nghĩa, nội dung cơ bản của chuyên đề "Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019, đó là "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đây là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Việc nghiên cứu học tập chuyên đề nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Thanh Tùng