THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động trong phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm
cms-publish-date 24/12/2018 | 04:21  | cms-view-count: 18568

Năm 2018, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện và hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đặc biệt, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động, nắm chắc tình hình, phát hiện, kịp thời kiểm tra nhiều đảng viên, cán bộ lãnh đạo, tổ chức đảng có sai phạm liên quan đến những lĩnh vực, những vấn đề quan trọng mà dư luận xã hội bức xúc, quan tâm.

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức đảng (tăng 01 tổ chức so với năm 2017), trong đó tiến hành kiểm tra cách cấp đối với 02 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện Tuy Đức. Đồng thời, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 37 đảng viên (tăng 27 đảng viên so với năm 2017), trong đó có 05 đồng chí Tỉnh ủy viên; 01 đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên; 08 đồng chí Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở và tương đương; 02 đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy; 04 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 03 đồng chí Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lâm nghiệp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp huyện, nguyên Trưởng, Phó Công an huyện, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, , ....

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quản l‎ý và bảo vệ rừng, việc giao đất, giao rừng, việc nhận khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định số 135/NĐ-CP, ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước Kế hoạch số 437-KH/UBND, ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh. Qua kiểm tra, đã kết luận có 04 tổ chức đảng và 36 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với 13 đảng viên; đề nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 05 đảng viên; Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng.

Công tác kiểm tra đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định của Đảng, nêu cao tinh thần tự giác, tự phê bình của đảng viên; việc xem xét, xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó nên có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng, ổn định tình hình an ninh - chính trị, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.    

Phùng Huy Hoàng