UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019
cms-publish-date 24/04/2019 | 02:29  | cms-view-count: 84229

Nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động kinh doanh du lịch; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019; UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong dịp lễ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường các giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 năm 2019, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 17/4/2019.

Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công; tăng cường lực lượng xuống cơ sở nắm tình hình; phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền. Đồng thời, chú trọng công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát các hoạt động vận chuyển vật liệu nổ và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

- Phát hiện đấu tranh có hiệu quả các tội phạm hình sự gây bức xúc dư luận xã hội như: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, các đường dây, tụ điểm tổ chức hoạt động đánh bạc, cho vay nặng lãi… nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự. Đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Ủy ban nhân dân tỉnh trước 08h00' ngày 02/5/2019.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn các Phòng, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019;

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch đang hoạt động; bố trí biển cảnh báo, nhân viên cứu hộ, cứu nạn du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa tai nạn tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là khu vực các thác nước sâu; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dịch vụ trong khu, điểm du lịch; phòng chống cháy nổ trong các cơ sở kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch;

- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chất lượng phục vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

- Thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, đơn vị, tổ chức để nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các vụ việc xảy ra (nếu có) trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách trong dịp nghỉ lễ; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Ủy ban nhân dân tỉnh trước 08h00' ngày 02/5/2019.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Thực hiện tuyên truyền kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019 thông qua các hình thức như: Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, xe loa cổ động… và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, trưng bày triển lãm, chiếu phim lưu động… phục vụ nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị lắp đặt các biển báo nguy hiểm tại khu vực hồ, thác, khu vực nước sâu nguy hiểm; bố trí lực lượng trực, nhắc nhở, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí tự phát không đảm bảo các điều kiện quy định hoạt động, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và du khách. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an toàn đối với người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019.

H.M