Tinh thần Điện Biên luôn ngời sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
cms-publish-date 09/05/2019 | 09:27  | cms-view-count: 11048

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã tích cực, chủ động, tham gia phục vụ chiến trường, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến trường.

Ở khắp mọi nơi trong tỉnh, từ vùng thấp đến vùng cao, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, Lai Châu đã tích cực tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huy động sức người, sức của cho chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Một góc TP. Điện Biên hôm nay. Ảnh tư liệu

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ chỉ huy chiến dịch, Đảng ủy Mặt trận, đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng quân ủy, đã sáng suốt quyết định thực hiện phương châm tác chiến "Đánh chắc, tiến chắc". Sau 56 ngày đêm chiến đấu vô cùng anh dũng, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, bộ đội ta đã tiêu diệt hoàn toàn Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng vào ngày 7/5/1954.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng của sự kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, là bản anh hùng ca về lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần quả cảm, ý chí cách mạng của quân và dân cả nước, của đồng bào Nhân dân các dân tộc Điện Biên - Lai Châu; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện ý chí, quyết tâm "Không có gì quý hơn độc lập tự do".

Với chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; đồng thời, phải công nhận độc lập của Lào, Campuchia, rút quân khỏi 3 nước Đông Dương. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng đi lên chủ nghĩa xã hội và là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã cho chúng ta những bài học vô cùng quý giá về sự đoàn kết, nhất trí, muôn người như một, tạo thành sức mạnh vô địch, vượt qua mọi thử thách, gian khổ, hy sinh. Tinh thần Điện Biên Phủ luôn ngời sáng và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ đã bổ sung và làm phong phú kho tàng kinh nghiệm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Để rồi, từ chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa, chúng ta liên tiếp giành nhiều thắng lợi to lớn trên chiến trường miền Nam và làm nên chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Tỉnh Điện Biên tổ chức mít tinh kỷ nỉệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2019). Ảnh tư liệu

Sau giải phóng Điện Biên, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống Nhân dân, bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Giai đoạn 2004 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã tiến hành 3 kỳ Đại hội (từ Đại hội lần thứ XI đến Đại hội lần thứ XIII năm 2015). Sau 15 năm chia tách, thành lập 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cụ thể:

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân, giai đoạn 2005 - 2010, đạt 11,6%/năm, giai đoạn 2010 - 2015, GDP bình quân tăng 9,11%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,6 triệu đồng (tương đương 1.130 USD), gấp 1,89 lần so với năm 2010; GRDP bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng 8,30%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2018 đạt 264,6 ngàn tấn, gấp 1,55 lần so với năm 2004. Thu ngân sách năm 2018 đạt 9.591,9 tỷ đồng, trong đó thu ngân trên địa bàn đạt 1.255,23 tỷ đồng, tăng hơn 12,2 lần so với năm 2004; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,37 triệu đồng, tăng hơn 7 lần so với năm 2004.

 

Với những kết quả đạt được, những năm qua, Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc Điện Biên đã vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng và các danh hiệu cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập, nhiều huân chương lao động; đặc biệt là được Đảng, Nhà nước tuyên dương Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng huân, huy chương cao quý, đặc biệt tại Lễ kỷ niệm này Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

 

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã rút ra nhiều bài học quý giá, đó là: Phải nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào thực tiễn của địa phương; không ngừng nâng cao năng lực và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; phát triển kinh tế gắn với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, an sinh xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; mở rộng hợp tác quốc tế; xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, phẩm chất, năng lực thực tiễn và tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng phục vụ Nhân dân.
Trong xu thế hội nhập, phát triển và điều kiện thực tiễn của đất nước, Điện Biên đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới để tiếp tục đổi mới và phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Những năm qua, từ những thành tựu và bài học thực tiễn trong quá trình xây dựng và phát triển, cùng với Nhân dân cả nước, Nhân dân các dân tộc Điện Biên nguyện đoàn kết một lòng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng trong đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu đẹp"...

Theo Báo Đắk Nông điện tử