UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue
cms-publish-date 16/07/2019 | 03:12  | cms-view-count: 6483

Để kiểm soát và khống chế có hiệu quả tình hình bệnh, dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết; theo đó:

Sở Y tế: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến cơ sở phát huy hơn nữa vai trò chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương các phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt xác định kịp thời ổ dịch, vùng nguy cơ cao và vùng đủ điều kiện để triển khai ngay các hoạt động xử lý chậm nhất trong vòng 48 giờ kể từ khi phát hiện ổ dịch hoặc vùng nguy cơ cao.

- Tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chiến dịch diệt bọ gậy, loăng quăng đến từng hộ gia đình và phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh SXHD.

- Chỉ đạo hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin ca bệnh, tình hình ổ dịch để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập huấn cho cán bộ y tế về công tác chẩn đoán, điều trị; đảm bảo đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị để sẵn sàng tổ chức thu dung, điều trị sớm cho các trường hợp sốt xuất huyết, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

- Chủ động và phối hợp cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho các cơ quan truyền thông để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng, nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng cường các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị; đề xuất kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp để chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

UBND các huyện, thị xã: Nêu cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Huy động mọi nguồn lực triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống SXHD và xử lý triệt để các ổ dịch đang hoạt động, xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh không để dịch kéo dài và lan rộng. Giao đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã chủ trì và chịu trách nhiệm khống chế, kiểm soát tình hình bệnh SXHD ngay trong tháng 7/2019 và báo cáo kết quả triển khai, tình hình, diễn biến về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Tiếp tục duy trì hoạt động mạng lưới cộng tác viên, đội xung kích phòng chống SXHD đến từng thôn/bon/tổ dân phố. Đội xung kích hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, định kỳ hàng tuần triển khai hoạt động diệt lăng quăng, bọ gậy và huy động các hộ gia đình trong khu vực quản lý thực hiện các biện pháp làm giảm nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh: xử lý các dụng cụ chứa nước, loại bỏ các ổ loăng quăng/bọ gậy. Báo cáo kết quả triển khai của các đội xung kích về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch để nắm bắt tình hình và có biện pháp xử lý đối với hộ gia đình cố tình không hợp tác.

- Huy động các Ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các chiến dịch diệt bọ gậy, loăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh; yêu cầu khi triển khai các chiến dịch phải đảm bảo 100% hộ gia đình được xử lý vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, loăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.

- Tuyên truyền, vận động cộng đồng tích cực tham gia, phối hợp cùng với đội xung kích, cộng tác viên trong hoạt động diệt loăng quăng/bọ gậy hàng ngày tại hộ gia đình và trong các chiến dịch diệt loăng quăng/bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại địa phương, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống SXHD cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Kiên quyết xử lý, xử phạt đúng quy định các cá nhân, đơn vị (chủ công trường, cơ quan, xí nghiệp, trường học, chủ nhà cho thuê trọ...) không hợp tác trong các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, lăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đăng ký thời gian triển khai chiến dịch diệt loăng quăng/bọ gậy tại tất cả các thôn/bon trên địa bàn, trong đó ít nhất 1 tuần/lần tại các khu vực có ổ dịch đang hoạt động và ít nhất 2 tuần/lần tại các khu vực còn lại vào những tháng cao điểm SXHD (từ tháng 4 đến tháng 11). Lịch đăng ký gửi về UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp và theo dõi chỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông: Phối hợp với Sở Y tế tăng cường tần suất thông tin, truyền thông tại vùng có ổ dịch, vùng nguy cơ cao về bệnh SXHD, dấu hiệu nhận biết và cách phòng, chống theo khuyến cáo của Bộ Y tế; nội dung truyền thông cần nhấn mạnh để người dân hiểu biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất trong phòng, chống SXHD là diệt bọ gậy/loăng quăng hàng ngày, hàng tuần ngay tại hộ gia đình và cộng đồng.

Cũng tại Văn bản này, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong công tác phòng chống Sốt xuất huyết và tiếp tục thực hiện các nội dung đã chỉ đạo tại Công văn số 1957/UBND-KGVX ngày 04/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

H.M