Kết quả thi vòng 1 môn thi Kiến thức chung và Tiếng Anh kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2019
cms-publish-date 16/07/2019 | 04:40  | cms-view-count: 16542

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2019 vừa thông báo kết quả thi vòng 1 môn thi Kiến thức chung và Tiếng Anh kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2019.

Mọi thắc mắc của các cơ quan, đơn vị và của thí sinh về kết quả thi phản ánh về Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2019 (thông qua Sở Nội vụ, trực tiếp hoặc qua số điện thoại: 02613.544.422) để được giải đáp.

Xem chi tiết tại đây

H.M