Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2019
cms-publish-date 13/08/2019 | 01:32  | cms-view-count: 5193

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2019 vừa có Thông báo số 126/TB-HĐTT thông báo kết quả thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2019.

 Xem chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc của các cơ quan, đơn vị và của thí sinh về kết quả thi đề nghị phản ánh về Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2019 (thông qua Sở Nội vụ, trực tiếp hoặc qua số điện thoại: 0261.3544422) để được giải đáp.

H.M