Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
cms-publish-date 20/11/2019 | 03:53  | cms-view-count: 32190

Thực hiện số Chỉ thị 8256/CT-BNN-TY ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân; UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

Theo đó, đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã: Tiếp tục tập trung các nguồn lực để thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thời gian vừa qua; xử lý dứt điểm các ổ dịch, tiêu hủy ngay lợn mắc bệnh, chết, tránh lây lan ra diện rộng; theo dõi, giám sát, quản lý và xử lý các hố chôn lợn mắc bệnh, chết do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không khai báo, bán chạy lợn mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng đến người dân; Khuyến cáo người chăn nuôi chỉ tăng đàn tại các cơ sở, trang trại chăn nuôi lợn chưa xuất hiện bệnh, an toàn dịch bệnh; khi tăng đàn đảm bảo nguồn con giống khỏe mạnh, sạch bệnh và áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học theo các hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; không thực hiện tái đàn ồ ạt, mất kiểm soát, dễ làm phát sinh dịch bệnh.

Đối với các loại dịch bệnh khác: Tiến hành rà soát, tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt II năm 2019 cho đàn gia súc, gia cầm; chú ý các khu vực đang có dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao xảy ra dịch,... Thực hiện tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng cho đàn gia súc đợt II năm 2019 theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; Thành lập các Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã làm Trưởng đoàn để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở và việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; Triển khai đồng bộ, hiệu quả tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 4 từ nguồn hóa chất do Trung ương cấp tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao như các khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật, những nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, … để tiêu diệt mầm bệnh; Tiếp tục kiện toàn hệ thống thú y tại các xã, phường, thị trấn để tăng cường giám sát dịch bệnh tận cơ sở chăn nuôi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân; Thành lập Đoàn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại các huyện, thị xã, đặc biệt là công tác tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc hiện nay để đảm bảo tỷ lệ, tiến độ tiêm phòng theo đúng quy định; Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào tỉnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi tại Công văn số 10/BCĐDTLCP ngày 16/10/2019 về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn qua biên giới và Công văn số 4980/BNN-TY ngày 11/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm vào Việt Nam; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin để cấp phát kịp thời cho các huyện, thị xã thực hiện Tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng và phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7725/BNN-TY ngày 15/10/2019.

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh cho các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh để nâng cao nhận thức của người chăn nuôi, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản trước đây như: Công văn số 4836/UBND-KTN ngày 08/10/2019, Công văn số 4650/UBND-KTN ngày 26/9/2019, 3676/UBND-KTN ngày 01/8/2019, Công văn số 3321/UBND-KTN ngày 15/7/2019, Công văn số 3051/UBND-KTN ngày 28/6/2019, Công văn số 2995/UBND-KTN ngày 25/6/2019, Công văn số 2648/UBND-KTN ngày 06/6/2019, Công văn số 230/UBND-NN ngày 14/01/2019, Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 13/02/2019.

H.M