Danh sách ủng hộ phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2020 (từ ngày 23/10/2019 - 20/11/2019)
cms-publish-date 27/11/2019 | 09:49  | cms-view-count: 22048

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phát động triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, quà tết công nhân, viên chức, lao động nghèo xuân Canh Tý 2020.

Nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, các đối tượng khó khăn có thêm điều kiện vui xuân, đón tết xuân Canh Tý 2020 trong vòng tay nhân ái, sẻ chia của cộng động xã hội. Hiện nay Ban chỉ đạo vận động tết vì người nghèo đã tiếp nhận sự ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển khoản của 18 tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ với tổng số tiền 72.280.000đ (Bảy mươi hai triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).

Ban chỉ đạo phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" xin ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn tấm lòng vàng của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tham gia ủng hộ. Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra và vận động 35 ngàn suất quà tết hỗ trợ cho 100% hộ nghèo, các đối tượng khó khăn cần trợ giúp. Trong thời gian tới Ban chỉ đạo tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh để mọi người và mọi nhà đều có một cái tết đủ đầy góp phần cùng địa phương thực hiện tốt phong trào "cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau".

Danh sách tập thể, cá nhân đóng góp sẽ được Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử cập nhật bổ sung hàng tuần trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Xem chi tiết danh sách ủng hộ tại đây

H.M