Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
cms-publish-date 15/01/2020 | 04:49  | cms-view-count: 34049

UBND  Huyện Krông Nô vừa ban hành quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Theo Quyết định có 7 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, gồm:  Thị trấn Đắk Mâm, và các xã: Đắk Sôr, Đắk Drô, Đức Xuyên, Buôn Choah, Tân Thành, Nam Xuân, với tổng điểm của từng tiêu chí cụ thể như sau:

Xem chi tiết văn bản tại đây

BBT