Công nhận các tác phẩm báo chí đạt Giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2019
cms-publish-date 03/06/2020 | 10:06  | cms-view-count: 27889

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 về việc công nhận các tác phẩm báo chí đạt Giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2019.

Theo đó, các tác phẩm báo chí đạt Giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tác phẩm thuộc thể loại báo in: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 06 giải Khuyến khích:

2. Tác phẩm thuộc thể loại truyền hình: 02 giải B, 03 giải C, 07 giải Khuyến khích:

3. Tác phẩm thuộc thể loại phát thanh: 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích:

4. Tác phẩm thuộc thể loại báo điện tử: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích:

5. Tác phẩm thuộc thể loại phóng sự ảnh: 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích:

6. Tác phẩm thuộc thể loại ảnh đơn: 02 giải B:

* Tiền thưởng kèm theo Giấy chứng nhận thực hiện theo Công văn số 5033/UBND-KGVX ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

H.M