Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, PCCC và phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
cms-publish-date 22/06/2020 | 10:01  | cms-view-count: 25186

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 783/SGDĐT-GDTXCTTT yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, PCCC và phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; cụ thể như sau:

Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy, an toàn phòng chống cháy, nổ và phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh; quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định không lái xe khi đã uống rượu, bia; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT.

Tập trung phổ biến, tuyên truyền tới học sinh nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông; các quy định xử phạt hành chính đối với người vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; các kỹ năng phòng chống cháy, nổ; các kỹ năng về phòng tránh tai nạn đuối nước và phải mặc áo phao đúng quy định khi đi phương tiện giao thông đường thủy.

Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn quán triệt tới phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm việc không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trong dịp nghỉ hè năm 2020.

Các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, kiểm tra các nguồn điện, bổ sung, thay thế các trang thiết bị PCCC không còn khả năng sử dụng. Chú trọng kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại các phòng thi, các lối thoát nạn khi xảy ra sự cố, phát hiện các tồn tại, thiếu sót để có giải pháp đảm bảo an toàn PCCC.

H.M