Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
cms-publish-date 07/07/2020 | 03:16  | cms-view-count: 1453

Sáng ngày 7/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị định hướng công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; Ban biên tập Cổng, trang thông tin điện tử, các Ban tin và tài liệu không kinh doanh.

Tại Hội nghị, các địa biểu đã được triển khai các nội dung: Định hướng công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Định hướng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù dịch trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Ngọc Vinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị lần này nắm chắc nội dung thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Song Nguyên