Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ()30/9/1910-30/9/2020
cms-publish-date 21/09/2020 | 09:28  | cms-view-count: 3429

Ngày 18/9/2020, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910-30/9/2020).

Mục đích tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công lao và cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với phong trào cách mạng Việt Nam; tôn vinh và tri ân đối với nữa chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là các bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi gương các đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của Đảng trong đó có đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; ra sức học tập lao động và công tác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem chi tiết tại đây

M.L