THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn tuyên truyền 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920-01/12/2020) Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

cms-publish-date 26/11/2020 | 02:42 PM  | cms-view-count: 33
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920-01/12/2020) Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. I.  ...

Nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin

cms-publish-date 26/11/2020 | 08:39 AM  | cms-view-count: 39
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo...

Ban hành 34 văn bản QPPL trong tháng 9, 10/2020

cms-publish-date 26/11/2020 | 08:36 AM  | cms-view-count: 41
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9 và tháng 10/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 34 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 28 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của...

Chương trình Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 23/11/2020 | 11:08 AM  | cms-view-count: 225
Ảnh Minh họa  Theo đó, nội dung của Chương trình Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2, gồm có 7 nội dung hoạt động sau: 1. Hội Nghị giới thiệu, quảng bá hình ảnh và kêu gọi...

Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam

cms-publish-date 23/11/2020 | 09:51 AM  | cms-view-count: 37
Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940-23/11/2020), ngày 22/11, tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành uỷ TP Hồ Chí Minh phối hợp...

Biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư

cms-publish-date 18/11/2020 | 08:00 AM  | cms-view-count: 5460
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chiều 16/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận...

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

cms-publish-date 18/11/2020 | 07:58 AM  | cms-view-count: 2283
Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017, 2018,...

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận (18/11/1930-18/11/2020)

cms-publish-date 11/11/2020 | 04:31 PM  | cms-view-count: 12676
Ngày 10/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống  Mặt trận...

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)

cms-publish-date 11/11/2020 | 03:17 PM  | cms-view-count: 12540
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)   I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ, DIỄN BIẾN, KẾT QUẢ CUỘC KHỞI NGHĨA NAM KỲ 1. Bối cảnh lịch sử ...

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

cms-publish-date 11/11/2020 | 08:05 AM  | cms-view-count: 11033
Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 10/KH-ĐĐBQH về Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, trong 2 ngày từ 24-25/11, Đoàn ĐBQH...

Xếp lương viên chức phát thanh viên, quay phim theo 4 hạng

cms-publish-date 11/11/2020 | 07:57 AM  | cms-view-count: 11086
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay...

Quy định mới về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết

cms-publish-date 11/11/2020 | 07:55 AM  | cms-view-count: 10950
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp...

Chế độ, chính sách đối với phạm nhân

cms-publish-date 11/11/2020 | 07:53 AM  | cms-view-count: 10928
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Trong đó, Nghị định quy định rõ chế độ, chính sách đối với phạm nhân.

Hội đồng xét tuyển sinh viên cử tuyển thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1), kế hoạch phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 10/11/2020 | 04:24 PM  | cms-view-count: 6435
Căn cứ Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về việc xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 12/8/2020 của...

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở

cms-publish-date 05/11/2020 | 02:53 PM  | cms-view-count: 12786
Ngày 5/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm...

Phấn đấu tất cả các khu công nghiệp đều có thiết chế công đoàn

cms-publish-date 05/11/2020 | 02:44 PM  | cms-view-count: 7228
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công...

Danh mục các văn bản ôn tập xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 04/11/2020 | 08:51 AM  | cms-view-count: 5025
Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về việc xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 12/8/2020 của...

Triển khai thi hành Luật Thanh niên

cms-publish-date 04/11/2020 | 07:12 AM  | cms-view-count: 5879
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên.

Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động đấu giá tài sản

cms-publish-date 04/11/2020 | 07:11 AM  | cms-view-count: 5610
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám, chữa bệnh

cms-publish-date 04/11/2020 | 07:08 AM  | cms-view-count: 9692
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không tổ chức khoa dược vẫn...