THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Việt Nam đã hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia

cms-publish-date 05/01/2019 | 09:38 AM  | cms-view-count: 26475
Tại buổi lễ, Thủ tướng đã dẫn lại bài báo của Campuchia viết cách đây 30 năm: Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, trên thế giới này, có không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ...

Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

cms-publish-date 04/01/2019 | 01:47 PM  | cms-view-count: 25963
Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh...

Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

cms-publish-date 04/01/2019 | 01:42 PM  | cms-view-count: 21555
Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 35-CTr/TU về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Theo đó, Chương trình sẽ tập trung kiểm tra các nội dung: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức...

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2019

cms-publish-date 03/01/2019 | 08:27 AM  | cms-view-count: 20907
Ngay ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

cms-publish-date 02/01/2019 | 08:59 AM  | cms-view-count: 19081
Đó là các luật: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy...

Dấu ấn văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018

cms-publish-date 02/01/2019 | 08:02 AM  | cms-view-count: 17017
Năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019

cms-publish-date 02/01/2019 | 07:59 AM  | cms-view-count: 19382
Hôm nay (01/01/2019), Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm...

Sửa đổi, bổ sung biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

cms-publish-date 27/12/2018 | 09:20 AM  | cms-view-count: 18036
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 33/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

cms-publish-date 26/12/2018 | 02:09 PM  | cms-view-count: 22903
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Ban hành 18 văn bản QPPL trong tháng 11/2018

cms-publish-date 25/12/2018 | 09:01 AM  | cms-view-count: 23810
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 11/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng...

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động trong phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm

cms-publish-date 24/12/2018 | 04:21 PM  | cms-view-count: 18546
Năm 2018, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện và hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

cms-publish-date 24/12/2018 | 08:59 AM  | cms-view-count: 20803
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch sửa đổi và bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng, Pháp lệnh Quản lý thị trường, Pháp lệnh Ưu đãi...

Quá trình thành lập tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 21/12/2018 | 10:21 AM  | cms-view-count: 118867
Đắk Nông ngày nay được hình thành trên cơ sở một vùng đất lâu đời, đã có con người quần cư từ thời nguyên thủy và trải qua nhiều sự thay đổi địa giới hành chính qua các thời kỳ lịch sử. Đến cuối...

Sửa điều kiện thành lập thôn, tổ dân phố mới

cms-publish-date 21/12/2018 | 08:29 AM  | cms-view-count: 17222
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư  04/2012/TT-BNV  hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. ...

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

cms-publish-date 19/12/2018 | 04:50 PM  | cms-view-count: 19900
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phối hợp Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Giải thưởng sẽ được công bố và...

Tăng mức lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ 1/7/2019

cms-publish-date 19/12/2018 | 03:34 PM  | cms-view-count: 16452
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đó đề xuất tăng mức lương cơ sở thêm 7,19% từ 1/7/2019.

Công bố đường dây nóng về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

cms-publish-date 19/12/2018 | 09:13 AM  | cms-view-count: 16277
Ngày 18/12, Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, Cục mới ban hành văn bản thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu...

Ban Bí thư cho ý kiến về việc nâng cao chất lượng, rà soát đảng viên

cms-publish-date 19/12/2018 | 08:29 AM  | cms-view-count: 13570
Ngày 18/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp, cho ý kiến về việc ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa...

Hướng dẫn chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

cms-publish-date 18/12/2018 | 03:19 PM  | cms-view-count: 11831
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,...

Hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ

cms-publish-date 18/12/2018 | 03:17 PM  | cms-view-count: 10427
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.