CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐẮK NÔNG

Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với các giá trị... (18/10/2021)

Chiều ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với các giá trị đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO...
Xem tất cả