CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐẮK NÔNG

Giới thiệu nét đẹp Công viên địa chất toàn cầu qua tem (22/11/2021)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát hành bộ tem “Công viên địa chất toàn cầu” gồm 3 mẫu tem nhằm giới thiệu những giá trị và nét đẹp đặc trưng của các công viên địa chất toàn cầu UNESCO tại Việt Nam.
Xem tất cả