Thông tin về tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh

Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 27/07/2017 | 04:23 PM  | cms-view-count: 5280
Ngày 18/7/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác tiếp công dân  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo quy định này, Trụ sở tiếp...

Lịch tiếp công dân định kỳ (niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh)

cms-publish-date 20/05/2016 | 03:43 PM  | cms-view-count: 4826
  (Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành  Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông)

Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 05/04/2017 | 12:45 AM  | cms-view-count: 4081
Ngày 05/10/2015, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Nông. Quy chế này quy định trách...

Thông tin từ các huyện, thị xã