Thông tin về tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh

Lịch tiếp công dân định kỳ (niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh)
cms-publish-date 20/05/2016 | 03:43  | cms-view-count: 4944

 

(Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông)

Thông tin từ các huyện, thị xã