TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Nghị quyết 03 góp phần thúc đẩy xây dựng NTM
cms-publish-date 25/10/2021 | 02:20  | cms-view-count: 22596

Ngày 5/5/2016, Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 (NQ03). Sau 4 năm triển khai thực hiện nghị quyết, hạ tầng kinh tế, xã hội khu vực nông thôn ngày càng hoàn thiện, đời sống người dân được nâng cao.

Nghị quyết đi vào thực tiễn

Tâm Thắng (Cư Jút) là một trong những xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh (năm 2016). Tại đây, hệ thống hạ tầng như y tế, giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... ngày càng hoàn thiện.

Hoạt động phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của xã đặc biệt quan tâm. Xã chú trọng phát triển sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường theo các hình thức liên kết, hợp tác. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 50 triệu đồng/người/năm.

Hạ tầng giao thông ở xã Tâm Thắng (Cư Jút) ngày càng đồng bộ

Theo ông Trần Thế Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng, hàng năm xã đều ban hành chương trình thực hiện NQ03. Xã coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Ông Trần Thanh Tới, ở thôn 7, xã Tâm Thắng cho biết, gia đình rất ủng hộ việc xây dựng NTM. Chương trình làm cho thôn, xóm sạch đẹp hơn, việc phát triển kinh tế hiệu quả, bài bản hơn.

Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Đắk Nông, 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã vào cuộc quyết liệt, tích cực, chủ động và sáng tạo trong thực hiện NQ03. Nhờ đó, hoạt động xây dựng NTM đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Thông qua thực hiện NQ03, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã huy động được trên 73.000 tỷ đồng đầu tư vào khu vực nông thôn. Trong đó, vốn ngân sách hơn 724 tỷ đồng (chiếm 0,99%), vốn huy động trong cộng đồng hơn 1.000 tỷ đồng (chiếm 1,41%). Còn lại là vốn tín dụng thương mại, vốn doanh nghiệp và lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.

 

Nhiều mục tiêu NQ03 đặt ra đã đạt và vượt. Điển hình, NQ03 đặt mục tiêu có từ 18 xã trở lên đạt chuẩn NTM vào năm 2020, nhưng thực tế đã có 29 xã. Về mục tiêu không còn xã dưới 10 tiêu chí NTM, nhưng thực tế đã đạt và vượt tiêu chí này.

Đắk Nông đã có 12/19 tiêu chí NTM vượt mục tiêu NQ03 đề ra. Cụ thể, toàn tỉnh hiện đã có 40 xã đạt tiêu chí giao thông, vượt 20 xã so với mục tiêu. Về tiêu chí trường học, mục tiêu đề ra 22 xã, nhưng đã thực hiện được 40 xã. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa với mục tiêu đề ra 28 xã, kết quả thực hiện đạt 46 xã...

Còn nhiều thách thức

Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, dù đạt được nhiều kết quả, nhưng thời gian qua, Ban Quản lý xây dựng NTM cấp huyện, xã đã vào cuộc chưa quyết liệt trong thực hiện NQ03.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên, Đắk Nông vượt chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan, các xã đều mới đạt ở mức cơ bản, dễ bị biến động, một số tiêu chí còn thiếu bền vững.

Đối với các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, phát triển sản xuất bền vững... còn nhiều việc phải làm. Không ít xã sau khi đạt chuẩn NTM đã có dấu hiệu chững lại.

Tỉnh có 4 xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí cũ gồm Đạo Nghĩa, Nhân Cơ, Nhân Đạo (Đắk R'lấp) và Đức Minh (Đắk Mil), nhưng đến nay chưa được công nhận đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí mới. Điều này cho thấy, thực tế vẫn còn rất nhiều thách thức.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả nông sản xuống thấp, thu nhập của người dân giảm sút, ngành chức năng, các địa phương cần quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng NTM. Trong đó, cần tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển nông thôn bền vững, qua đó nâng cao đời sống người dân.

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến Chương trình xây dựng NTM của các địa phương

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh Chương trình xây dựng NTM theo chiều sâu, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đặt mục tiêu xây dựng NTM với một quyết tâm chính trị cao. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phát huy tính chủ động, sáng tạo, sâu sát, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, hội các cấp.

Toàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt, phổ biến về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM. Từ đó, tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong hệ thống chính trị, người dân. Việc xây dựng NTM tiếp tục được triển khai dân chủ, Nhân dân tham gia và trực tiếp hưởng lợi.

Giai đoạn 2021-2022, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu có 1-2 huyện, 13 xã đạt chuẩn NTM; từ 12 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên, hiện nay, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã hoàn thiện báo cáo kết quả 5 năm thực hiện NQ03.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết, làm rõ những hạn chế, bài học, kinh nghiệm thực hiện NQ03. Từ đó, tạo nền tảng để tiếp tục phát huy công tác chỉ đạo của Đảng đối với Chương trình xây dựng NTM.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử