TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính
cms-publish-date 24/11/2017 | 07:49  | cms-view-count: 2514

Từ ngày 22 -23/11, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho 50 cán bộ, công chức (CBCC) là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của 16 tỉnh, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã nhấn mạnh: Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của tổng thể CCHC Nhà nước. Việc giảm đầu mối trung gian, đơn giản hóa, chuẩn hóa TTHC, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các TTHC trước khi ban hành được kiểm soát chặt chẽ, cải thiện môi trường kinh doanh, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức …góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông qua Hội nghị, CBCC làm công tác chuyên trách kiểm soát TTHC được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công tác kiểm soát TTHC, đồng thời, được chia sẻ, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác kiểm soát TTHC giữa các địa phương. Nhiều kiến nghị, đề xuất và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP /2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ được CBCC tham gia Hội nghị tập huấn phản ánh đối với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để có hướng kiện toàn thể chế, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tin, ảnh:  Yến Nhi