TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 10 (khóa XI)
cms-publish-date 06/12/2017 | 04:24  | cms-view-count: 18612

* Năm 2018 là năm đột phá phát triển kinh tế tư nhân

Sáng 6/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ  năm 2017; đề ra nghị quyết nhiệm vụ năm 2018; bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh.

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong năm 2017

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Diễn đã đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành, địa phương, sự đồng lòng vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo của nhân dân, các doanh nghiệp đã góp phần đạt được nhiều thành tích trong năm 2017. Đây cũng là năm đầu tiên sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các chỉ tiêu đạt kết quả cao nhất và toàn diện trên tất cả các mặt. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng còn  bộc lộ một số hạn chế nhất định. Vì vậy, bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, các đại biểu cần tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân và chỉ ra những nhân tố tích cực mới, việc làm hay, có hiệu quả để đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới phù hợp với thực tiễn, vừa đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát huy được những lợi thế của địa phương. Về nhiệm vụ năm 2018, tỉnh đề ra 19 chỉ tiêu và 4 nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện. Trong đó, tỉnh lấy năm 2018 là năm phát triển kinh tế tư nhân, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Đây được tỉnh xem là một trong những mũi đột phá, là động lực phát triển kinh tế. Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quản lý đất đai, dân cư và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)...Vì vậy, các đại biểu cần tập trung thảo luận các chỉ tiêu, thống nhất các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, góp phần hoàn thành nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành hội nghị

Buổi sáng, dưới sự điều hành của đồng chí Ngô Thanh Danh, Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018; dự thảo Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 07, ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cải cách hành chính giai đoạn 2016 -2020.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nghị quyết  nhiệm vụ năm 2018, do đồng chí Nguyễn Bốn trình bày cho thấy, năm 2017, tình hình phát triển kinh tế- xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ số kinh tế tăng cao, nhất là các chỉ tiêu tăng trưởng và thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tăng trường kinh tế GRDP ước đạt 9,47% (nghị quyết trên 7,5%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1850 tỷ đồng (nghị quyết 1650 tỷ đồng). Công nghiệp tăng trưởng cao, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung do có thêm sản phẩm Alumin. Nông nghiệp cơ bản ổn định, bước đầu phát triển theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hoạt động dịch vụ duy trì sôi nổi, đáp ứng nhu cầu người dân. Tình hình giải ngân vốn đầu tư đạt khá. Môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng được cải thiện. Các hoạt động giáo dục được tổ chức khá tốt. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách. Chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được cải thiện. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, an ninh quốc phòng được giữ vững, ổn định. Công tác xây dưng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020

Bên cạnh những kết quả đạt được, mặc dù tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhưng tình trạng phá rừng vẫn còn diễn biến phức tạp; việc triển khai Kế hoạch 437 không hoàn thành kế hoạch; thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Một số dự án, công trình trọng điểm thực hiện rất chậm. Nguồn vốn huy động thị trường tài chính đạt thấp so với tổng dư nợ. Việc tổ chức dạy học theo chương trình VNEN chưa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Nhân lực y tế thiếu về số lượng ở tất cả các tuyến, hạn chế chất lượng. Các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo triển khai còn gặp khó khăn. Đơn thư khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, cấp huyện nhưng vượt cấp lên tỉnh vẫn còn nhiều. Công tác phối hợp giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế về số lượng, chưa phong phú về nội dung giám sát.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018, tỉnh đặt ra mục tiêu tổng quát là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương, góp phần cùng cả nước giữ vững ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô; cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ theo tinh thần "Chính phủ kiến tạo, hành động". Đặc biệt, tỉnh  lấy năm 2018 là năm đột phá phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó, các mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân sẽ được quan tâm thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức được đẩy mạnh. Quốc phòng an ninh được củng cố, tiếp tục phát triển và mở rộng các mối quan hệ đối ngoại. Tỉnh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)…Nghị quyết cũng đề ra 19 chỉ tiêu cụ thể; trong đó tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 7,15%; GRDP bình quân đầu người đạt 38,63 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 15.234 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.000 triệu USD; nhập khẩu 130 triệu USD….

Quang cảnh hội nghị

Theo chương trình làm việc, sau khi nghe dự thảo các báo cáo, hội nghị sẽ dành toàn bộ thời gian (ngày 6- 7/12) thảo luận tại hội trường về các vấn đề nêu ra.

Theo ĐắkNông online