TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Giao ban công tác mặt trận Cụm các tỉnh khu vực Tây Nguyên
cms-publish-date 08/12/2017 | 03:36  | cms-view-count: 3866

Ngày 8/12, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác mặt trận năm 2017 Cụm các tỉnh khu vực Tây Nguyên do Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Nông-Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017 đăng cai tổ chức.

Toàn cảnh Hội nghị
 

Các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông; Điểu Xuân Hùng- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại điện UB MTTQ các tỉnh trong Cụm đã tham dự.

Đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị
 

Theo báo cáo, năm 2017, Mặt trận các tỉnh khu vực Tây Nguyên triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động đề ra từ đầu năm. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào các phong trào, cuộc vận động, góp phần quan trọng vào việc tăng cường, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Các nội dung, phương thức hoạt động được chú trọng đổi mới, với phương châm hướng về cơ sở, phát huy dân chủ trong nhân dân. Việc nắm bắt dư luận xã hội và những phản ánh của nhân dân để kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành có biện pháp giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân cũng được chú trọng. Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, thúc đẩy phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, đơn vị; công tác an sinh xã hội được duy trì và phát huy hiệu quả tích cực. Trong năm 2017, Mặt trận các tỉnh đã vận động, hỗ trợ trên 16 tỷ đồng giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời vận động trên 39,7 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo để xây hàng trăm căn nhà đại đoàn kết, tạo sinh kế sản xuất cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp của các tỉnh trong Cụm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường vận động, tập hợp, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài trong việc tham gia thực hiện các chính sách, pháp luật của nhà nươc và xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh việc mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân...

Tuy nhiên, công tác mặt trận trong năm qua vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể như: nội dung phương thức hoạt động có sự đổi mới nhưng chưa mạnh mẽ; công tác tuyên truyền, vận động của UBMTTQ và các tổ chức thành viên có lúc, có nơi chưa thường xuyên, toàn diện; chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua chưa đồng đều; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát phản biện xã hội, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân có lúc, có nơi làm chưa tốt.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát  biểu tại hội nghị
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh biểu dương và đánh giá cao các kết quả đạt được của Mặt trận Cụm 5 tỉnh Tây Nguyên trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới Mặt trận các tỉnh Tây Nguyên cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Cùng với việc phát huy quyền làm chủ của người dân, Mặt trận các tỉnh Tây Nguyên cần chú trọng nâng cao hiệu quả triển khai các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận, địa phương phát động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc cần được nâng cao hơn về chất lượng, thực sự là ngày hội của toàn dân. Công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội cần lựa chọn những vấn đề phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là các dự án, đề án liên quan đến đời sống nhân dân. Ngoài ra, Mặt trận các tỉnh và các tổ chức thành viên cũng cần đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị này, Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum được cử làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên năm 2018.

Đồng chí Điểu Xuân Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Nông (Cụm trưởng Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên năm 2017) tặng hoa lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum (Cụm trưởng thi đua năm 2018)

 

Sam Nguyễn