TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

UBND tỉnh tổ chức họp xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
cms-publish-date 12/12/2017 | 09:49  | cms-view-count: 3754

Ngày 11/12/2017 UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai – năm 2018 tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu tại cuộc họp
 

Thực hiện Quyết định số 3255 ngày 16/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần hai - năm 2018, tỉnh Đắk Nông đã thành lập Hội đồng xét tặng, triển khai các bước đúng quy trình, quy định và hướng dẫn.

Theo báo cáo của Sở VHTT&DL, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 09 hồ sơ của 06 huyện, thị xã đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" và 23 hồ sơ của 08 huyện, thị xã đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"; tập trung ở loại hình như dệt thổ cẩm, múa hát truyền thống, hát và kể sử thi, diễn tấu cồng chiêng, chế tác và sử dụng nhạc cụ truyền thống,…Qua thẩm tra, tất cả các hồ sơ tiếp nhận đều đảm bảo đúng thành phần theo hướng dẫn của Trung ương (Nghị định số 62/2014/NĐ-CP, ngày 25/6/2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể).

Tại cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận, đóng góp ý kiến và bỏ phiếu tán thành danh sách các nghệ nhân được đưa ra đủ điều kiện để làm thủ tục báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai - năm 2018.

Theo đó, Nghệ nhân nhân dân gồm 9 nghệ nhân: Y Sim Êban, Nông Thanh Hưu (Cư Jút); Y Kri, H'Plơ (Đắk Mil); Điểu Njah (Đắk Song); K'Tiêng, Y El (Gia Nghĩa); Thị H'Jang (Đắk R'lấp);  H'Jang (Đắk Glong).

Nghệ nhân ưu tú gồm 23 nghệ nhân: Y Thi, Y Wang (Krông Nô); H'Đá Êya, Y Ghông, Lò Thị Hoa (Cư Jút); Y Chôih, H'Nhuê (Đắk Mil); Thị Mai, Thị Bơh (Đắk Song); H'Giêng, K'Ngul (Gia Nghĩa); Điểu N'Đih, Điểu Yre, Thị Ai, Điểu Ronh (Tuy Đức); Điểu Đum, Điểu Sắt, Điểu Rưu, Y Nhép (Đắk R'lấp); H'Nir, K'Krong, H'Grao, Y Liêng (Đắk Glong).

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị Sở VHTT&DL phối hợp với các huyện, thị tiếp tục rà soát, phát hiện các nghệ nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung, hoàn tất hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trong những năm tiếp theo.

Sam Nguyễn