TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
cms-publish-date 20/12/2017 | 03:13  | cms-view-count: 5311

Sáng 20/12/2017, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí: Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; Trần Văn Đức - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, trong năm 2017, khu vực KTTT còn nhiều khó khăn, vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh (chưa đến 1% GRDP của tỉnh), song bước đầu có sự chuyển biến đáng kể, với số hợp tác xã thành lập mới ngày càng nhiều.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 262 tổ hợp tác (THT) hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có 151 THT hoạt động theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 10/10/2007của Chính phủ với quy mô bình quân từ 5 đến 7 thành viên, thu hút hàng ngàn lao động tham gia. Số HTX đang hoạt động là 108 HTX, trong đó có 106 HTX hoạt động theo luật HTX năm 2012, còn lại 2 HTX chưa chuyển đổi nhưng vẫn còn hoạt động. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 25 HTX, dự kiến cả năm thành lập mới được 26 HTX, con số cao nhất từ trước tới nay.

Đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nhưng đã có một số HTX tổ chức liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tể khác để nâng cao năng lực, nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, sản xuất và kinh doanh có hiệu quả. Hiện nay, hầu hết HTX đã có các chứng nhận hàng hóa như VIETGAP, GLOBALGAP và các chứng nhận hàng hóa khác; một số HTX đã xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị phát triển sản phẩm bền vững như chuỗi cà phê, ca cao, tiêu, chanh dây,… giúp tạo ra sản phẩm bền vững cung cấp cho thị trường, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hội viên và người lao động; các HTX và các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh hoạt động dần đi vào ổn định, có doanh thu bình quân trên 15 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau thuế ước đạt 10-15%... Với những kết quả đã đạt được, khu vực KTTT đã và đang góp phần đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh xã hội, đồng thời hỗ trợ tích cực trong việc đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, nhất là việc thực hiện tiêu chí 13 của Bộ tiêu chí nông thôn mới "xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững". 

Đối với Liên minh HTX tỉnh, trong năm 2017, đơn vị cũng đã tích cực, chủ động tham mưu kịp thời để UBND tỉnh chỉ đạo phát triển KTTT, phối hợp với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay Liên minh HTX tỉnh có 48 thành viên chính thức, 60 thành viên liên kết, số thành viên phát triển mới trong năm 2017 là 9 thành viên. Trong thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện tốt việc tổ chức tuyên truyền, vận động phát triển HTX và THT, hướng dẫn một số HTX thực hiện đúng các nguyên tắc của Luật HTX năm 2012, chế độ quản lý tài chính, tình hình sử dụng vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm; thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển KTHT, HTX...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển KTTT của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 43/61 xã có HTX, tuy nhiên khi đối chiếu với các tiêu chí của tỉnh đưa ra thì phần lớn các HTX vẫn chưa đạt được tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới; số HTX làm ăn hiệu quả, có lãi chưa nhiều, vốn ít, quy mô hoạt động còn nhỏ, sản phẩm hàng hóa làm ra chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường...

Đồng chí Trần Văn Đức - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao giấy truy xuất nguồn gốc cho các HTX

Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh đã đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTTT tỉnh với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng đạt 10%, đóng góp khoảng 1% GRDP của tỉnh; đẩy mạnh tư vấn, thành lập mới ít nhất là 25 HTX trở lên, trong đó chú trọng chất lượng công tác tư vấn để các HTX sau khi thành lập hoạt động có hiệu quả; tạo điều kiện cho HTX tham gia vào các chuỗi giá trị sản phẩm, mang lại hiệu quả thiết thực, phát triển và nhân rộng các loại hình HTX mới tại các xã nông thôn mới; phối hợp với các tỉnh bạn nghiên cứu mở rộng ngành nghề của HTX với lĩnh vực du lịch có lợi thể của tỉnh…

Đồng chí Trần Xuân Hải trao giấy khen cho các HTX có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển KTTT năm 2017

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Hải biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của Liên minh HTX và các HTX đối với những kết quả đạt được trong năm 2017. Năm 2018, Phó Chủ tịch đề nghị Liên minh HTX tỉnh, các cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 13/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 56 của Bộ chính trị; kế hoạch số 33-KH/TU ngày 02/10/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện kết luận 56 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể để nhân dân hiểu được vai trò, vị trí, bản chất, nguyên tắc và các giá trị của KTTT mà nòng cốt là các HTX. Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh cần chủ động phối hợp, triển khai các chương trình đã ký kết với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, hướng dẫn giúp các HTX được tiếp cận, hưởng lợi các chính sách của Nhà nước về công tác khuyến công, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đăng ký chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, sở hữu trí tuệ, tiếp cận các nguồn vốn, đất đai; tổ chức lấy ý kiến của các HTX để hoàn thiện dự thảo Chính sách hỗ trợ phát triển HTX để hoàn thiện dự thảo Chính sách hỗ trợ phát triển HTX gắn với hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vửa tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 – 2020…

Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh đã trao Giấy truy xuất nguồn gốc cho 05 HTX trên địa bàn tỉnh và trao Giấy khen cho 11 HTX có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển KTTT năm 2017.

Sam Nguyễn