TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Chi trả hơn 52 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng
cms-publish-date 25/12/2017 | 03:57  | cms-view-count: 3382

Theo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh Đắk Nông), từ đầu năm 2017 tới nay, đơn vị đã thu được hơn 59,5 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đạt 105,35% kế hoạch của năm.

Người dân ở thôn Quảng An, xã Nhân Đạo (Đắk R'lấp) dọn dẹp tại những diện tích rừng được Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên giao bảo vệ và được hưởng chi trả DVMTR

Số tiền này được thu qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (36 tỷ đồng) và thu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (hơn 23,5 tỷ đồng). Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã chi tiền DVMTR cho các đơn vị chủ rừng tham gia DVMTR số tiền gần 52,3 tỷ đồng.

 

Theo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, trong năm 2017, đơn vị chỉ thực hiện được hơn 32,5 ha rừng thay thế, đạt 46,3% kế hoạch. Nguyên nhân chính khiến việc trồng rừng thay thế không đạt kế hoạch là do không còn quỹ đất (gần 26,5 ha) để trồng. Bên cạnh đó, việc thủy điện Đắk R'Tíh tích nước sớm hơn (2 tháng) so với các năm nên 10 ha quy hoạch để trồng rừng bán ngập chưa thể triển khai.

 

Cũng trong thời gian này, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã thu gần 97 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế (đạt 84,7% kế hoạch năm). Số tiền trồng rừng thay thế hiện đã giải ngân hơn 37,2 tỷ đồng.

Theo Đắk Nông Online