TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 1/2018
cms-publish-date 31/01/2018 | 07:54  | cms-view-count: 3020

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức vào ngày 30/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Vân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự tham dự của đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí ...

Tăng cường tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Mậu Tuất lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Hội nghị đã thông báo, quán triệt tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2017, dự báo tình hình năm 2018, những điểm mới của luật Bảo hiểm xã hội (có hiệu lực từ năm 2018).

Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương, đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (3/2), gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Qua đó, không chỉ khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay

Về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968 cần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta, cũng như bác bỏ mạnh mẽ những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 đã cận kề, các cấp, các ngành cần tăng cường tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị cho nhân dân đón mừng năm mới phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhất là việc chăm lo Tết cho người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng do thiên tai…

Theo Đăk Nông Online