TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ triển khai nhiệm vụ năm 2018
cms-publish-date 07/03/2018 | 08:21  | cms-view-count: 3484

Ngày 6/3, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức họp triển khai nhiệm vụ năm 2018 và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ chủ trì.

Theo đánh giá tại cuộc họp, trong năm 2017, thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã góp phần nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý được quan tâm kịp thời. Việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả cao và mang tính bền vững; trong lĩnh vực y tế, nam, nữ bình đẳng trong tham gia truyền thông chăm sóc sức khỏe, sử dụng các dịch vụ y tế và thụ hưởng các chính sách về y tế theo quy định. ..

Tại cuộc họp các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về chương trình công tác năm 2018 của Ban. Theo đó, trong năm 2018 Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể trong chỉ đạo triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018. Triển khai thí điểm mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh cộng đồng. Tổ chức tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời tổ chức kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một số cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Thị Lý - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhận Bằng khen của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác 10 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới.

Nhân dịp này, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ Lao động-  Thương binh và Xã hội cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác 10 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới.

Song Nguyên