TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Đăng ký hộ tịch lưu động trên địa bàn huyện Đắk Glong
cms-publish-date 20/08/2018 | 03:52  | cms-view-count: 3736

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về rà soát và thực hiện đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động cho người dân cư trú trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông; vừa qua, UBND xã Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong đã phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Đắk Glong tổ chức điểm đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động cho người dân xã Đắk R'Măng tại Trường Tiểu học La Văn Cầu. Đây là địa phương được Sở Tư pháp chọn làm điểm đầu tiên thực hiện việc đăng ký lưu động này.

Người dân xã Đắk R'măng tham gia đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động

Từ nay đến cuối năm, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đợt đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động trên địa bàn huyện Đắk Glong. Sau đó, Sở sẽ họp bàn và rút ra kinh nghiệm thực hiện để tiếp tục triển khai trên toàn tỉnh.

Việc thực hiện Kế hoạch đăng ký hộ tịch này nhằm góp phần bảo vệ quyền của trẻ em; lợi ích của các bên trong quan hệ cha mẹ và con, quan hệ vợ chồng đối với người dân đang cư trú trên địa bàn; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Tại buổi đăng ký, UBND xã Đắk R'Măng đã thực hiện được hơn 200 trường hợp. Trong đó, đơn vị đã thực hiện trao bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh cho 14 trường hợp; viết phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp cần xác minh; tư vấn, hướng dẫn, bổ sung hồ sơ đối với đối với những trường hợp chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật hộ tịch.

Trao bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh tại buổi đăng ký

Đây là một phương thức đăng ký hộ tịch mới, không chỉ giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đang tạm trú tại địa phương có nhu cầu đăng ký khai sinh, kết hôn nhưng lại không thể đến UBND xã để đăng ký mà còn là việc làm thể hiện tính nhân văn, khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Hà