TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2017: Đắk Glong chú trọng thực hiện nhiều giải pháp
cms-publish-date 15/02/2017 | 02:02  | cms-view-count: 3000

Với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế trong năm 2017 đạt mức 13,88%, ngay từ những tháng đầu năm, huyện Đắk Glong đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp.

Một góc huyện Đắk Glong

Ưu tiên lĩnh vực nông nghiệpTheo UBND huyện Đắk Glong, hiện tại, toàn huyện có hơn 33.000 ha đất nông nghiệp. Với lợi thế này, hằng năm, nông nghiệp luôn được xác định là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn để địa phương tập trung nhiều nguồn lực phát triển.Ông Vũ Tá Long, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết: "Hiện nay, địa phương có nhiều lợi thế về cây trồng, vật nuôi nhưng do điều kiện sản xuất manh mún nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Chưa kể, quá trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nhân rộng nhiều mô hình làm ăn hiệu quả cũng đang gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng phần nào đến thu nhập của người dân".Trước tình hình này, trong năm 2017, địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, gắn liền với xây dựng nông thôn mới, cũng như nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc phát triển các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa hộ dân và doanh nghiệp đã và đang được địa phương chú trọng. Với hướng đi này, trước mắt, huyện tiếp tục chuyển đổi, áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất các mô hình cây ăn trái như cam, quýt, ổi ở các xã Quảng Sơn, Quảng Khê, Đắk Ha.Việc đẩy mạnh tái canh cây cà phê, chăm sóc các loại cây trồng khác, bảo đảm nhu cầu về nước tưới trong mùa vụ sẽ được huyện tập trung thực hiện. Đặc biệt, với nhiều mô hình trang trại, hợp tác xã trên địa bàn không ngừng phát triển, sẽ là cơ hội để nền nông nghiệp địa phương phát triển theo chiều sâu và bền vững hơn.

Đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình rau sạch, sản xuất theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thôn 11, xã Quảng Khê (Đắk Glong)

Đẩy mạnh bảo vệ rừng và trồng rừng thay thế
Cùng với việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trong năm 2017, huyện Đắk Glong phấn đấu trồng mới 1.000 ha rừng, nhằm đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 54%. Để hoàn thành chỉ tiêu này, mỗi xã đã đăng ký trồng mới ít nhất 300 ha rừng. Theo UBND huyện Đắk Glong, ngay từ đầu năm, địa phương đã triển khai hướng dẫn các xã thực hiện các bước về trồng rừng sản xuất đến các hộ gia đình.
Thông qua những cuộc họp thôn, bon, các đơn vị đã phổ biến kế hoạch, địa điểm, cơ chế, chính sách của nhà nước cho các hộ gia đình có quỹ đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch rừng sản xuất để người dân đăng ký. Công tác chỉ đạo các xã tiếp tục có giải pháp đồng bộ trong việc vận động người dân phát huy tính chủ động, sản xuất lâm nghiệp cũng được huyện triển khai nhanh chóng.
Ông Vũ Tá Long nhấn mạnh: "Trong năm 2017, huyện sẽ tập trung kiện toàn, chấn chỉnh thái độ, quy trình làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, "một cửa liên thông" sẽ được huyện quan tâm sâu sát, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân được cấp sổ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Theo Đắk Nông Online