TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tháng 6, 6 tháng đầu năm 2019
cms-publish-date 22/07/2019 | 10:46  | cms-view-count: 17637

Năm 2019 là năm thứ 04 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển 5 năm của HĐND tỉnh, là năm bứt phá, quyết định đến tiến độ, chất lượng, khối lượng chủ yếu của các nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt khá; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội ổn định; Một số kết quả cụ thể:

Về triển khai các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh): UBND tỉnh đã cơ bản triển khai đầy đủ và đồng bộ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh: Tập thể UBND tỉnh thực hiện đúng nguyên tắc làm việc, tập trung, thống nhất, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND tỉnh. Mọi hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh luôn chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tuân thủ Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành theo đúng phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả". UBND tỉnh đã tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2019; tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông/Việt Nam và tỉnh Mondulkiri/Campuchia giai đoạn 2016-2020; làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội; Đi khảo sát và làm việc cùng: Đoàn giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi; làm việc với: Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn công tác của Bộ Công Thương, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Đoàn Khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về tình hình đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X). Dự Hội thảo đánh giá việc thực hiện chính sách Giáo dục và Đào tạo đối với đồng bào DTTS và miền núi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Đắk Nông; tổ chức thành công Đại hội thể thao các Dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực 2, năm 2019, Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.  Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh đã tham dự đầy đủ các Hội nghị, buổi làm việc, công tác do Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh triệu tập; chủ trì/tham dự 414 Hội nghị, buổi họp, buổi làm việc, công tác,...; 3 chuyến công tác nước ngoài; 41 chuyến công tác ngoài tỉnh và thực hiện đầy đủ các buổi tiếp công dân. UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét, xử lý công việc đúng thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Tính đến hết ngày 25/6/2019, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp nhận 19.652 văn bản; xử lý, ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật; 05 Chỉ thị; 02 Công điện; 984 Quyết định hành chính; 3.115 văn bản chỉ đạo điều hành. Ngoài ra, trong tháng 6, lãnh đạo UBND tỉnh đã ký ban hành 65 văn bản thuộc thẩm quyền của tập thể UBND tỉnh theo ủy quyền tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Các văn bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành bảo đảm tuân thủ chặt chẽ theo quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh và tình hình chấp hành các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao: Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh xác định, đề ra 58 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019 và tổ chức hướng dẫn, quán triệt các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, làm cơ sở để xét thi đua, khen thưởng của đơn vị và Thủ trưởng đơn vị vào cuối năm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm UBND tỉnh có 24 nhiệm vụ trọng tâm, đến ngày 25/6/2019, đã thực hiện hoàn thành 18 nhiệm vụ (chiếm 81%); 03 nhiệm vụ đã được thay đổi thời gian, nội dung thực hiện; 03 nhiệm vụ chưa hoàn. Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2019, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao 2.049 nhiệm vụ có thời hạn cho các Sở, ngành, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh. Đến ngày 01/6/2019, có 1.759 nhiệm vụ đã thực hiện hoàn thành (trong đó có 143 nhiệm vụ quá hạn); 267 nhiệm vụ đang thực hiện (trong đó có 40 nhiệm vụ quá hạn).

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Việc chấp hành các nhiệm vụ, chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã được các Sở, ngành, địa phương thực hiện tương đối nghiêm túc. Mặc dù vẫn còn nhiệm vụ tham mưu, thực hiện quá hạn nhưng đã giảm về tỷ lệ so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2018.

Về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề trọng tâm phát sinh: Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, các ngành kinh tế đều có tăng trưởng tích cực, lạm phát được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi. Do mùa mưa đến muộn nên ảnh hưởng đến canh tác nông nghiệp, trồng trọt, thủy điện, tuy nhiên thuận lợi cho các hoạt động xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản; thị trường thương mại tương đối ổn định; nhân dân đón các ngày Lễ, Tết vui vẻ, an toàn. Đầu tư phát triển tiếp tục khó khăn do Trung ương giao vốn chậm, giá cả một số mặt hàng chủ lực của tỉnh tiếp tục giảm; xảy ra các ổ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt khá; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định; thu ngân sách đạt tiến độ đề ra; dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã được tổ chức an toàn, vui tươi, lành mạnh; công tác an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả thiết thực.

6 tháng đầu năm, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, không có các sự việc phức tạp phát sinh; số vụ phạm pháp hình sự đã giảm so với cùng kỳ; dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các dịp nghỉ Lễ chào mừng ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) được tổ chức bảo đảm an toàn tuyệt đối; hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2019; tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2019([1]). Phát hiện và xử lý vụ việc mua bán xăng dầu giả, kém chất lượng liên tỉnh; toàn tỉnh xảy ra 237 vụ phá rừng (giảm 27% số vụ), gây thiệt hại 59 ha rừng (giảm 50,42% diện tích). Tiến độ trồng rừng còn chậm, theo công bố hiện trạng rừng năm 2018, tỷ lệ che phủ đạt 39,15%, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng năm 2019 là 39,3%.

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến bất thường, song với sự quyết tâm, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, khả quan, tình hình quốc phòng - an ninh ổn định. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã bảo đảm đúng đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh; tuân thủ đúng pháp luật và Quy chế làm việc của UBND tỉnh, phát huy vai trò tập thể gắn liền với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND tỉnh và từng thành viên UBND tỉnh; thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và xây dựng các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 8 bảo đảm tiến độ quy định. Hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ngày càng được nâng cao, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, đột xuất; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, việc thực hiện một số quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã chưa nghiêm, chưa chủ động phối hợp, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng, trình cấp có thẩm quyền giải quyết công việc không đúng Quy chế; Công tác chỉ đạo về một số lĩnh vực về kinh tế - xã hội chưa đạt kết quả như kế hoạch đề ra như: Công tác giải ngân vốn đầu tư đạt thấp; việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đến kết quả cuối cùng; chậm hoàn thành hồ sơ, thủ tục triển khai các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo chưa thực hiện tốt, nhất là ở cơ sở; tình hình phá rừng tuy có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp,...

Để công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019 đạt kết quả tốt Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương cấn kiên quyết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, kiên định, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý; thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ 6 thángcuối năm năm 2019, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục bám sát, tổ chức triển khai những giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả giai đoạn đã đề ra; Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác trọng tâm tháng 7 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoàn thành đúng thời hạn và hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm; Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thông tin báo cáo, tham mưu UBND tỉnh bảo đảm đúng pháp luật và Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các dự án đầu tư; tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; các Chương trình mục tiêu quốc gia; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; tiếp tục giải quyết các tồn tại, vướng mắc để hoàn thiện thủ tục, pháp lý có liên quan nhằm tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư tiềm năng vào tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón Đoàn thẩm định chính thức của UNESCO công nhận Công viên địa chất Đắk Nông là Công viên địa chất toàn cầu,...

XR