TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Toàn tỉnh có 331 trường học có công trình vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn quy định
cms-publish-date 12/08/2019 | 03:38  | cms-view-count: 22995

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có 331 trường học các cấp có công trình vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch số 13 ngày 12/5/2016, đạt 83,6% trong tổng số trường học trên địa bàn.

 

Trường tiểu học Lê Hồng Phong ở phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch từ nguồn vốn xã hội hóa

Cụ thể, 321 trường có công trình vệ sinh đang sử dụng tốt; 311 trường có công trình vệ sinh bảo đảm các điều kiện vệ sinh; 273 trường có đủ nhà vệ sinh bảo đảm các điều kiện vệ sinh theo quy định.
Ngoài ra, toàn tỉnh có 314 trường có khu vực rửa tay đủ nước sạch; 310 trường có xà phòng rửa tay; 352 trường cung cấp nước uống bảo đảm theo quy định.

Trong năm học mới 2019-2020, từ các nguồn lực khác nhau, ngành Giáo dục đang tích cực xây mới, tu sửa các công trình phụ trợ, trong đó ưu tiên các công trình vệ sinh, nước sạch, hướng tới bảo đảm các nhu cầu tối thiểu cho giáo viên và học sinh.

Theo Báo Đắk Nông điện tử