TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Krông Nô đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp nộp thuế điện tử
cms-publish-date 27/09/2016 | 07:59  | cms-view-count: 1776

Là địa phương vùng sâu, vùng xa, điều kiện hạ tầng nói chung còn nhiều khó khăn, nhưng Krông Nô (Đắk Nông) đang được ghi nhận là một trong những huyện đi đầu về số lượng doanh nghiệp đăng ký áp dụng phương thức nộp thuế điện tử.