Đắk Nông có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020
cms-publish-date 15/07/2020 | 08:14  | cms-view-count: 89046

Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công thương) vừa trao quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 cho 6 sản phẩm của tỉnh Đắk Nông.

 

Bộ sản phẩm mắc ca của Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Macca Sachi Thịnh Phát (Gia Nghĩa)

Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực lần này gồm: Bộ sản phẩm mắc ca (Hạt mắc ca đóng hộp, dầu mắc ca đóng chai) của Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Macca Sachi Thịnh Phát; Hạt Mắc ca đóng hộp của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ An Phát (Gia Nghĩa); Bộ sản phẩm (Dầu Sachi) của Công ty Cổ phần thương mại Sachi Tây Nguyên (Đắk Mil); Bộ sản phẩm cà phê rang xay (cà phê bột đóng túi, cà phê bột đóng hộp, cà phê hạt đóng túi) của Công ty TNHH thương mại Đoàn Gia Đắk Nông; Mắc ca sấy đóng hộp của Công ty TNHH MTV Mắc ca Đắk Nông (Tuy Đức) và TIN TRUE COFFEE (cà phê bột) của Hợp tác xã Tin True Coffee (Krông Nô).

Đây là những sản phẩm sau khi trải qua đợt bình chọn cấp tỉnh đã được Sở Công thương gửi đi tham dự cấp khu vực và đạt giải. Thành tích này sẽ giúp các doanh nghiệp mở rộng cơ hội quảng bá, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

Theo Báo Đắk Nông điện tử