TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Đắk Nông có 8 doanh nghiệp FDI đầu tư trên 75 triệu USD
cms-publish-date 21/09/2020 | 08:26  | cms-view-count: 16351

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 8 doanh nghiệp FDI đang thực hiện các dự án đầu tư, với tổng mức vốn đăng ký 75,153 triệu USD, chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản.

Nhìn chung, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp, với quy mô và tổng vốn đăng ký nhỏ, năng lực tài chính và công nghệ chưa cao, chưa tạo được ngoại lực tác động tích cực để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ảnh minh họa

Nhằm thu hút nguồn đầu tư FDI, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng và thế mạnh của tỉnh như: hạ tầng đô thị; hạ tầng khu, cụm công nghiệp; các dự án trong chuỗi sản phẩm alumin - nhôm; dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dự án sử dụng công nghệ sạch, công nghệ mới hiện đại...

Theo Báo Đắk Nông Điện tử