TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Đắk Nông có 6.000 doanh nghiệp hoạt động
cms-publish-date 14/12/2020 | 09:56  | cms-view-count: 30097

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 6.000 doanh nghiệp hoạt động, cao gấp đôi so với số doanh nghiệp đang hoạt động năm 2020. Được biết, trong năm 2020, toàn tỉnh có 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký là 23.193 tỷ đồng.

 

Ảnh minh họa

Để đạt được mục tiêu đề ra vào năm 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Hợp tác xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kế hoạch đào tạo khởi nghiệp doanh nghiệp và phát triển doanh nhân hằng năm, phong trào thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Các ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp nhận thông tin, xử lý nhanh chóng các phản ánh của doanh nghiệp; củng cố và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Hiệp hội Doanh nghiệp, phát huy tối đa là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; đồng thời tăng cường sự tham vấn của doanh nghiệp trong quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử