TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Vượt kế hoạch trồng rừng năm 2020
cms-publish-date 22/12/2020 | 08:39  | cms-view-count: 21999

Cùng với sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, người dân cũng tích cực tham gia trồng rừng, nên diện tích rừng trồng năm nay đã vượt kế hoạch đề ra.

Tại huyện Krông Nô, đến nay, toàn huyện trồng được 332 ha rừng, trong đó, rừng tập trung 115 ha, rừng khoanh nuôi tái sinh 102 ha, rừng nông lâm kết hợp 115 ha. Năm nay, kế hoạch tỉnh giao cho Krông Nô trồng 105 ha rừng. Như vậy huyện đã đạt 316% kế hoạch trồng rừng do tỉnh giao.

Một khu rừng trồng tại huyện Đắk Glong

Ông Doãn Gia Lộc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Nô cho hay, công tác trồng rừng của huyện đã vượt xa kế hoạch tỉnh giao. Tất cả diện tích rừng mới trồng đều do người dân bỏ vốn đầu tư. Năm nay, các địa phương đã chủ động phát động, tuyên truyền trồng rừng, nên được người dân tích cực tham gia, hưởng ứng.

Năm nay, những diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, đất dốc, người dân đã chủ động chuyển đổi sang trồng rừng. Đây là một sự thay đổi lớn trong việc phát triển rừng của người dân, góp phần nâng diện tích rừng trên địa bàn huyện, bảo đảm vượt kế hoạch trồng rừng do tỉnh giao.

Tại huyện Tuy Đức, đến thời điểm hiện nay, các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn đã trồng được 280 ha rừng. Trong đó, trồng rừng tập trung 229 ha, trồng nông lâm kết hợp 51 ha (gồm keo lai, điều, mắc ca, cao su). Trong khi đó, kế hoạch được tỉnh giao cho huyện trồng rừng là 18,5 ha.

Theo lãnh đạo huyện Tuy Đức, có được kết quả trồng rừng khả quan là nhờ các đơn vị chức năng đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân triển khai trồng lại rừng trên những diện tích đất lâm nghiệp đã bị lấn chiếm trước đây.

Tính đến nay, toàn tỉnh trồng được 1.083 ha rừng, đạt 108,3% kế hoạch đề ra trong năm 2020. Trong đó, trồng rừng tập trung đạt 833,2 ha; nông lâm kết hợp đạt 237,6 ha; trồng cây phân tán quy đông đặc đạt 12,6 ha. Hiện nay, đã kết thúc mùa trồng rừng năm 2020, các đơn vị chủ rừng đang triển khai chăm sóc, trồng dặm, nghiệm thu kết quả thực hiện.

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, trên cơ sở hiện trạng đất rừng có thể phát triển rừng tại các địa phương, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch trồng rừng năm và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

Sở Nông nghiệp và PTNT cũng thường xuyên gửi văn bản đôn đốc các đơn vị trồng rừng theo kế hoạch giao. Mặt khác, rút kinh nghiệm qua nhiều năm, các đơn vị, địa phương đã chủ động chuẩn bị đất, vật tư, cây giống và các phương án để trồng rừng kịp thời vụ. Năm nay, nhiều hộ dân đang sử dụng đất rừng lấn chiếm để trồng rừng hoặc áp dụng mô hình nông lâm kết hợp.

Mặc dù đạt và vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên diện tích trồng mới thấp so với năm 2019 là 163,8 ha. Công tác trồng rừng năm nay cũng xảy ra những vướng mắc. Đó là nhiều diện tích đất được đưa vào kế hoạch trồng rừng, nhưng vẫn không thể triển khai được. Như ở huyện Tuy Đức, có 18,5 ha đất được UBND tỉnh giao trồng rừng, nhưng huyện không thực hiện được do diện tích manh mún, nhỏ lẻ, khó triển khai trồng rừng.

Huyện Đắk Glong được giao trồng hơn 939 ha rừng, tuy nhiên huyện chỉ triển khai trồng được 433 ha, đạt 46% kế hoạch giao. Nguyên nhân chủ yếu hiện nay đất rừng đang bị lấn chiếm chưa giải quyết dứt điểm để đưa vào trồng rừng.

Tại Krông Nô, còn 30 ha đất được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Quốc Việt để phát triển rừng, nhưng đơn vị này cũng không triển khai được do đất đang bị người dân lấn chiếm.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử