TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Công ty Nhôm Đắk Nông phấn đấu đạt 710.000 tấn Alumin trong năm 2021
cms-publish-date 08/01/2021 | 10:24  | cms-view-count: 35081

Chiều 7/1, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV, cùng đại diện các sở, ban, ngành, UBND huyện Đắk R’lấp.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2020, tuy hoạt động sản xuất trong năm gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo của TKV, địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban giám đốc DNA, sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của tất cả người lao động, công nhân, cán bộ toàn công ty DNA đã khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả. Sản lượng quặng khai thác đạt 4.499.880 tấn tương đương với 108,7 % kế hoạch TKV giao.Khối lượng quặng tinh sản xuất 1.836.268 tấn, đạt 110,6%.  Tổng sản phẩm Alumin và Hydrat tiêu thụ vượt 10,3% so với kế hoạch. Doanh thu khoáng sản năm 2020 của DNA đạt 2.892 tỷ đồng bằng 104,2% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12.403.000 đồng/người/tháng đạt 106% so với kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, trong năm Công ty đã tham gia đóng góp, ủng hộ cho người nghèo, các quỹ hội trong công ty cũng như tại địa phương khoảng 9 tỷ đồng...

Năm 2021, Công ty đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng như: Sản lượng Alumin quy đổi đạt 710.000 tấn; sản lượng tiêu thụ đạt 76.000 tấn Hydrat và 660.000 tấn Alumin; doanh thu, lợi nhuận cao hơn năm trước; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng…

Đ/c Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của Công ty và các đóng góp của Công ty, tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà. Đồng chí mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Tập thể Lãnh đạo TKV trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc giải quyết các vấn đề: đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đánh giá tác động môi trường, thực hiện các giải pháp để đảm bảo môi trường, an ninh trật tự trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đào tạo và giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân địa phương. Xây dựng, tạo cảnh quan môi trường để dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ trở thành điểm đến tham quan mô hình khai khoáng sản theo công nghệ mới. Tiếp tục phối hợp với tỉnh Đắk Nông đề xuất với Trung ương về việc nâng công suất dự án Nhà máy Alumin theo quy hoạch đã được phê duyệt.


Tấn Lê