TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Hơn 200 tổ Tiết kiệm và Vay vốn ở Đắk Mil hoạt động hiệu quả
cms-publish-date 26/02/2021 | 09:11  | cms-view-count: 42126

Toàn huyện Đắk Mil (Đắk Nông) hiện có 222 tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) tại các thôn, bon, tổ dân phố. Trong đó, 202 tổ xếp loại tốt, chiếm 90,99%; 17 tổ xếp loại khá, chiếm 7,66%; có 3 tổ xếp loại trung bình, chiếm 1,35%.

 

Ảnh minh họa

Hằng năm, hệ thống tổ TK&VV luôn được Phòng giao dịch NHCSXH huyện tập trung củng cố, kiện toàn. Thông qua hệ thống tổ TK&VV, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến tận tay người nghèo, gia đình thuộc diện chính sách.

Đến nay, tổng dư nợ tại NHCSXH Đắk Mil là hơn 340 tỷ đồng. Toàn huyện có gần 9.300 hộ gia đình được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử