TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ngành Thuế đẩy mạnh nguồn thu từ sử dụng đất
cms-publish-date 20/09/2017 | 08:24  | cms-view-count: 3652

Những năm trước, nguồn thu từ lĩnh vực sử dụng đất luôn gặp khó khăn. Nhưng năm 2017, đây lại là lĩnh vực có số thu tương đối khả quan.

Cán bộ thuế huyện Tuy Đức giải quyết hồ sơ về đất đai cho người nộp thuế

Tín hiệu vui từ địa phương

Tại huyện Đắk R'lấp, tính đến hết tháng 8/2017, địa phương đã thu được hơn 14 tỷ đồng thuế, phí, lệ phí từ lĩnh vực sử dụng đất, đạt hơn 94% kế hoạch năm. Nguồn thu từ sử dụng đất đạt cao đã góp phần không nhỏ vào tiến độ  thu thuế, phí, lệ phí tại địa bàn.

Theo ông Nguyễn Quốc Phong - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đắk R'lấp thì để có kết quả này, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực này. Các phòng chức năng của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường xét cấp đất cho người đang sử dụng đất phù hợp với quy hoạch. Để khai thác mạnh nguồn thu từ đất đai, cơ quan thuế còn chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn có sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng. Công tác đối chiếu những hộ gia đình chưa lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai cũng được cán bộ thuế thực hiện quyết liệt. Sau khi tiến hành rà soát đất lấn chiếm, đất làm mặt bằng kinh doanh, cơ quan thuế kiến nghị ngành chức năng làm thủ tục trình UBND quyết định cho thuê đất theo quy định, trong đó, tập trung vào các địa bàn đông dân cư, khu vực chợ.

Tại huyện Đắk Mil, tính đến hết tháng 8, số tiền thu từ lĩnh vực đất đai được hơn 6 tỷ đồng, đạt rất cao so với kế hoạch đề ra.

Theo Chi cục Thuế Đắk Mil, ngay từ những tháng đầu năm, đơn vị đã tiến hành rà soát từng trường hợp đã thông báo nộp tiền sử dụng đất mà người dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, qua đó, vận động thực hiện nộp kịp thời vào ngân sách. Đội ngũ cán bộ thuế xuống từng địa bàn, trực tiếp đôn đốc người dân nộp tiền sử dụng đất. Những trường hợp hoàn cảnh khó khăn về tài chính, cơ quan thuế thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất đúng theo quy định. Còn lại các trường hợp khác phải thực hiện tối thiểu 80% trên tổng số tiền sử dụng đất phải nộp, phần còn lại khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đề nghị nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Tiếp tục gỡ khó

Theo Cục Thuế tỉnh, so với mọi năm, năm 2017, Cơ quan thuế đã chủ động phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) trong việc luân chuyển hồ sơ điện tử xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy trình, kịp thời thông báo đến người sử dụng đất số tiền phải nộp. Ngành Thuế tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, Tổng cục Thuế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chính sách, thủ tục quản lý thu các khoản từ đất cho người dân, doanh nghiệp. Thông qua các giải pháp này, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã nắm bắt kịp thời thông tin liên quan, từ đó, thực hiện tốt nghia vụ tài chính liên quan.

Cũng theo Cục Thuế tỉnh, hiện nay, chính sách liên quan đến các khoản thu từ đất vẫn còn những bất cập, ảnh hưởng đến việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, người dân. Từ đây, số thu từ lĩnh vực này cũng bị tác động không nhỏ. Do vậy, thời gian tới, ngành Thuế tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để "tăng tốc" số thu ở lĩnh vực này. Một trong những giải pháp mà cơ quan thuế xác định trọng tâm là sẽ phối hợp với các ban, ngành liên quan đôn đốc thu, xử lý vi phạm về thuế đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành, dây dưa nợ thuế trong lĩnh vực này. Việc kịp thời phát hành thông báo thu tiền sử dụng đất đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt giá đất đến các tổ chức, cá nhân sẽ được cơ quan thuế các cấp triển khai. Đơn vị sẽ chỉ đạo các chi cục thuế quản lý thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định, tránh tình trạng kéo dài, dây dưa, thu không hiệu quả như những năm trước đây.

  Theo kế hoạch năm 2017, nguồn thu từ lĩnh vực sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được giao là hơn 180 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8, toàn tỉnh đã thực hiện được gần 100 tỷ đồng, đạt gần 56% kế hoạch, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2016.  


Theo Đắk Nông Online