TIN NỔI BẬT

Phấn đấu chỉ số PCI của Đắk Nông năm 2021 đứng thứ 59/63 tỉnh, thành
cms-publish-date 10/06/2021 | 09:36  | cms-view-count: 11811

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Quyết định 755/QĐ-UBND ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2021 và năm 2022.

 

Ảnh minh họa

Theo mục tiêu đề ra thì phấn đấu trong năm 2021, chỉ số PCI của Đắk Nông năm 2021 tăng 1 bậc so với năm 2020, tức là đứng thứ 59/63 tỉnh, thành (chỉ số PCI năm 2020 của Đắk Nông đứng thứ 60/63 tỉnh, thành phố).

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương bám sát, chủ động thực hiện có hiệu quả cao nhất theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, gắn với nhiệm vụ công tác năm của từng đơn vị. 

Các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần của người đứng đầu trong thực hiện đến kết quả cuối cùng các chỉ tiêu thành phần của chỉ số PCI. Việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là tiêu chí để đánh giá sự điều hành của các cơ quan có liên quan vào cuối năm.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử