TIN NỔI BẬT

Các công trình thủy điện sẵn sàng phương án ứng phó trong mùa mưa lũ
cms-publish-date 28/07/2021 | 09:35  | cms-view-count: 16680

Theo rà soát của Sở Công thương, mùa mưa lũ năm 2021, có 6 công trình hồ chứa thủy điện nếu xả lũ sẽ ảnh hưởng lớn đến vùng hạ du trên địa bàn Đắk Nông.

Cụ thể, Thủy điện Hòa Phú khi xả lũ hồ chứa, mực nước hạ lưu sẽ dâng cao ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu do các hộ dân canh tác trên địa bàn các thôn 12, 16, xã Nam Dong và các thôn Nhà đèn, xã Ea Pô (Cư Jút).

Các hồ chứa thủy điện xả lũ dễ ảnh hưởng đến vùng hạ du

Thủy điện Đắk R'tíh, khi xả lũ có thể gây ảnh hưởng đến 2 hộ dân, 20m đường và khoảng 128,16 ha đất bị ngập (đất phi nông nghiệp 78,49 ha, đất nông nghiệp 49,66 ha) của người dân TP. Gia Nghĩa, huyện Đắk R'lấp.

Thủy điện Đắk Rung (B1) khi xả lũ có thể ảnh hưởng khoảng 30 hộ dân phía hạ du và hoa màu trên các sườn đồi của huyện Đắk Song.

Thủy điện Buôn Tua Sarh khi xả lũ có thể ảnh hưởng đến vùng hạ du hồ chứa các xã Quảng Phú, Đắk Nang, Đức Xuyên, Nâm N'đir, Buôn Choáh (Krông Nô).

Thủy điện Buôn Kuốp, khi xả lũ có thể ảnh hưởng đến vùng hạ du hồ chứa khu vực thị trấn Ea T'ling, các xã Nam Dong, Ea Pô (Cư Jút).

Hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 4, khi xả lũ có thể ảnh hưởng đến 9 hộ dân và khoảng 5 ha hoa màu các loại của huyện Đắk Glong.

Hiện nay, các chủ hồ chứa đều đã xây dựng phương án ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2021. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các công ty thủy điện được kiện toàn, sẵn sàng vật tư, phương tiện dự phòng khi có tình huống. Việc kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị công trình, các phương án bảo đảm an toàn hồ đập, vận hành, điều tiết nước được coi trọng.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử