TIN NỔI BẬT

Phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh
cms-publish-date 08/09/2021 | 02:58  | cms-view-count: 8406

Sáng 7/9, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức Phiên họp thứ 2, với sự chủ trì của đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phiên họp đã đánh giá, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy dân chủ, bảo đảm chất lượng, trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu đề ra, được cử tri và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến sôi nổi về việc thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng các kỳ họp

Kỳ họp đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương, nhất là ban hành các nghị quyết chuyên đề, tạo tiền đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Khoa cho rằng khi thảo luận, nếu không phải đại biểu HĐND tỉnh thì không ý kiến nữa

Công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ. Công tác phòng, chống dịch Covid 19 triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Các đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận sôi nổi về những vấn đề còn băn khoăn, bức xúc của địa phương.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời chỉnh lý, hoàn thiện ban hành nghị quyết và các văn bản theo luật định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Bùi Huy Thành cho rằng, khi thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh cần tổng hợp ý kiến của các thành viên tham gia

Cùng với những kết quả đạt được, các đại biểu cho rằng, để các kỳ họp tổ chức hiệu quả hơn, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Các thành viên liên quan cần phải tìm hiểu sâu vấn đề để cùng tham gia đóng góp, xây dựng dự thảo nghị quyết hiệu quả hơn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong đóng góp xây dựng, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan cần tiếp tục khắc phục hạn chế, khó khăn để tổ chức các kỳ họp sau đạt hiệu quả cao hơn.

Phiên họp cũng thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV; xem xét, cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử