TIN NỔI BẬT

Sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn làm cho hoạt động hiệu lực, hiệu quả
cms-publish-date 09/09/2021 | 02:59  | cms-view-count: 12388

Ngày 9/9, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố sơ kết thực hiện các mô hình thí điểm và mô hình hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tổng kết Nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và cấp thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả".

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Điểu K'Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết số 18, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tỉnh đã thống nhất thực hiện 7 mô hình thí điểm và mô hình hợp nhất, sáp nhập về tổ chức bộ máy: tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; thí điểm chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện (ở những nơi có điều kiện); thí điểm chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Về thực hiện Nghị quyết số 18 của Tỉnh ủy đến nay cơ bản đã đạt được các mục tiêu đưa ra. Cụ thể, toàn tỉnh đã sắp xếp, sáp nhập giảm 76 thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm 597 người và thôn, tổ dân phố giảm 8.093 người so với thời điểm chưa thực hiện nghị quyết.

Nhìn chung, việc thực hiện các mô hình về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh phần nào đã đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy được tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh được nâng cao.

Đồng chí Điểu K'Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu làm rõ nguyên nhân hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị được bổ sung, hoàn thiện và từng bước khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo. Mối quan hệ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị có sự gắn kết chặt chẽ, nhịp nhàng.

Tổ chức bộ máy ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và góp phần giảm chi ngân sách cho Nhà nước. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và năng lực lãnh đạo, điều hành, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn không ngừng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn những khó khăn, vướng mắc, bất cập; một số nội dung triển khai chưa hiệu quả, chưa thực hiện hoặc phải tạm dừng, thay đổi địa phương thực hiện…

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các huyện ủy, thành ủy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu, việc thực hiện nghị quyết không chỉ đơn thuần là giảm về đầu mối mà phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh giản biên chế đầu mối, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh tiếp tục thực hiện các mô hình theo đề án đã phê duyệt và từng bước hoàn thiện để làm tốt hơn công tác phục vụ trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền cấp trên, cũng như nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên báo cáo kết quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Về Nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục rà soát, hợp nhất các thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm các tiêu chí; tiếp tục quan tâm thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chi bộ thôn, tổ dân phố không có đảng viên là người tại chỗ; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; mô hình tự quản cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47, ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh để phù hợp với quy định của Trung ương và thực tiễn của địa phương.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Xuân Hải đóng góp ý kiến tại hội nghị

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu có phương án để hỗ trợ, giải quyết kịp thời việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan cho người dân nơi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã và thôn, tổ dân phố.

Theo báo Đắk Nông điện tử